28.5.2015

Kyllästysaineiden imeytyminen VENDIA -venelautaan

Puuveneen lahonkestävyyden ja pitkäikäisyyden takaamiseksi veneen huolellinen kyllästäminen on tärkeää. VENDIA -venelaudalle on tehty Savonia-ammattikorkeakoulun puulaboratoriossa eri kyllästysaineiden imeytymistestit. Koe on suoritettu Cobb-testillä, jossa kyllästysaineiden on annettu imeytyä koepaloihin 168 tuntia eli seitsemän vuorokautta. Testissä mukana olivat 9 mm normaalirakenteinen VENDIA -venelauta (testissä evo1), 9 mm VENDIA Pro (testissä evo2) sekä vertailun vuoksi koivuvaneri. Testattavat kyllästysaineet olivat Owatrol, Hempel, pellavaöljy/sinkkinaftenaatti-kylläste sekä terva.

Puuveneen kosteuden- ja lahonkestävyyden lisäämiseksi, tulee kyllästysaine saada imeytymään syvälle venelautaan. Olennaista imeytymisen kannalta on se, miten helposti kyllästysaineet imeytyvät laudan tai vanerin liimakerrosten läpi.

Testi osoitti, että kaikki testatut kyllästysaineet imeytyivät VENDIA -venelautaan (sininen ja punainen palkki kuvissa) koivuvaneria paremmin. Testatut kyllästysaineet läpäisivät VENDIA -venelaudassa käytetyn MUF-liiman, mutta eivät koivuvanerissa käytettyä fenoliformaldehydiliimaa, jolloin kyllästysaine ei päässyt imeytymään syvälle vaneriin.
Tervan imeytymistulokset olivat mielenkiintoiset – terva ei imeytynytkään puuhun niin hyvin, kuin yleisesti on luultu. Testissä käytetty terva imeytyi sekä VENDIAAN että koivuvaneriin vain vähäisesti. Terva muodosti laudan pintaan sitkeän kerroksen, mikä useampien käsittelykertojen jälkeen ainoastaan teki pintakerroksesta paksumman. Tervalla käsiteltäessä tärkeää onkin ohentaa tervaa paljon, jotta se saadaan imeytymään puuhun syvemmälle.

Puuveneen kyllästämisessä tärkeintä on riittävä aika sekä huolellisuus, olipa kyseessä mikä kyllästysaine tahansa. Kosteuden- ja lahonkestävyyden lisäämiseksi on tärkeää, että käsittelykertoja on useita ja aikaa on runsaasti. Parhaimman lopputuloksen saa sivelemällä kyllästysainetta veneeseen pikkuhiljaa ja antaa aineen vaikuttaa sivelyiden välillä.