10.4.2015

Mitä eroa on VENDIA -venelaudalla ja vanerilla?

Vene Båt 2015 -messuilla moni ihasteli valmista VENDIA -venelaudasta valmistettua venettä ja ajatteli sen olevan massiivilaudasta tehty. Tarkemmin laudan rakennetta tarkasteltuaan messukävijät arvelivat sen olevan vaneria. Aivan näin ei kuitenkaan ollut – yhtäläisyyksiä VENDIAN ja vanerin välillä kyllä löytyy, mutta niin löytyy erojakin. Muutama viikko sitten käsittelimme tässä postauksessa leikatun ja sorvatun viilun eroja. VENDIA tehdään aina leikatuista viiluista ja tämä onkin yksi tärkeimmistä eroista vaneriin verrattuna. Mutta myös muita eroja löytyy, mm. rakenne, liima, raaka-aine, lopputuotteen muoto ja kyllästysominaisuudet.

Rakenne 

Yhtäläisyytenä vanerissa ja VENDIA -venelaudassa on viiluista liimattu rakenne, mutta muuten rakenteessa sitten löytyykin eroja. Vaneri on kokonaan ristiin liimattua, eli joka toinen viilu on pituussuuntaan ja joka toinen poikittain. Ristiin liimauksen tarkoitus on saada levystä halkeilematon ja jäykkyydeltään leveys- ja pituussuunnassa samanlainen. Venelaudassa tärkeitä ominaisuuksia ovat kestävyys, halkeilemattomuus ja pituussuuntainen jäykkyys. VENDIA -venelaudan etu veneenrakennuksessa vaneriin verrattuna on sen pituussuuntainen jäykkyys, kun vaneri on jäykkyydeltään samanlainen joka suuntaan. VENDIA -venelaudassa ristiviiluja on paksuudesta riippuen 1-2, eli ainoastaan sen verran, että taataan laudan halkeilemattomuus. Näin saadaan laudasta halkeilematon, mutta saadaan pidettyä massiivilaudan muut ominaisuudet sekä saadaan lisättyä laudan pituussuuntaista jäykkyyttä. Vanereissa kaikki viilut ovat saman paksuisia, joten kalibroinnin jälkeen pintaviilusta tulee ohuin. Ohut pintaviilu sekä välittömästi sen alla oleva ristiviilu tekevät vanerin työstämisestä vaikeampaa verrattuna VENDIAAN. VENDIA -venelaudassa pintaviilusta tehdään aina paksuin.

Rakenne-erot VENDIA vs. vaneri. Vasemmalla VENDIA ja oikealla havuvaneri. (Oik. kuva lainattu: lahdenmaki.fi)
Liima 

Vanereissa yleisesti käytetty liima on kosteuden kestävä, ruskea fenolihartsiliima. VENDIA -venelaudassa käytetty liima puolestaan on kosteuden kestävä, väritön MUF -liima (melamiiniureaformaldehydi). MUF -liima on merivanereissa yleisesti käytetty liima, joten se kestää hyvin myös meriolosuhteissa. Selkeänä etuna MUF -liimassa on sen värittömyys. Vanerin rakenteen vuoksi tumma fenolihartsiliima tulee työstettäessä esiin tummana saumana lautojen reunassa ja liitoskohdissa. Väritön liima on puolestaan huomaamaton.

Esimerkkinä koivuvanerissa käytetty ruskea fenolihartsiliima.

vendia, venelauta, puuvene, puuveneen rakennus
VENDIA -venelaudassa käytetty liima on väritön MUF -liima.

Raaka-aine 

Raaka-aineena VENDIA -venelaudassa käytetään kotimaisen, hitaasti kasvaneen männyn tyvitukkia, eli samanlaatuista puuta kuin perinteisesti veneenrakennuksessa on käytetty. Vaneri valmistetaan pääsääntöisesti heikompilaatuisesta puusta, mikä heikentää kestävyyttä veneenrakennusta ajatellen. Puulajilla on myös vaikutusta, kun ajatellaan veneenrakennusta – koivu ja okume ovat nopeasti lahoavia puulajeja, kun taas havupuut ovat yleisesti ottaen paremmin lahonkestäviä.

Lopputuotteen muoto 

Se miksi VENDIA näyttää luonnolliselta massiivipuulta ja vaneri ei, johtuu pääasiassa leikatun ja sorvatun viilun eroista, mutta myös lopputuotteen muodosta. Vaneri valmistetaan levyn muotoon, josta veneenrakentajat leikkaavat laudat oikeaan mittaan. VENDIA valmistetaan suoraan laudan muotoon asiakkaan toivomassa mitassa. Jokainen lauta valmistetaan käsityönä ja leikkaamalla valmistettu viilu keskitetään kuvion mukaan laudan keskelle.

Vasemmalla kuusivaneri ja oikealla okumevaneri.

vendia, venelauta, puuvene, puuveneen rakennus

Kyllästysominaisuudet

Myös kyllästysominaisuuksiltaan vaneri eroaa VENDIA -venelaudasta. Kyllästysaineiden imeytymistestissä imeytyminen VENDIA -venelautaan oli 1 ½ - 2 –kertainen verrattuna koivuvaneriin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti